Посреднически услуги

Адвайзерс е компания, която е специализирана в предлагането на цялостни и индивидуални решения в областта на недвижимите имоти на инвеститори, предприемачи, наемодатели и корпоративни клиенти - наематели. Водещите отдели в дружеството са "Бизнес имоти", "Жилищни имоти" и "Консултантски услуги".
Вашето партньорство с Адвайзерс на пазара на недвижими имоти Ви дава възможности за оптимална координация и управление на процесите, необходими Вашата компания да достигне и да вземе най-добрите решения, като същевременно напълно защитаваме Вашите интереси.


Представителство на Наемодатели – ние от Адвайзерс знаем как да намерим оптимално решение за нуждите на нашите клиенти. Ние сме компания, насочена към припокриване на високите изисквания на нашите партньори и ги правим своя основна цел.


Представителство на Наематели - решенията могат да бъдат успешни, само когато са подкрепени от добро познаване на пазара. Чрез предлагане на най-добрите оферти от сегмента на бизнес площи в София, екипът на Адвайзерс  винаги е готов да защити своите предложения с добре обосновани аргументи и актуална информация.


Представителство на Инвеститори - Нашият екип се гордее с над десетгодишен опит. Професионалните и личните качества на нашите служители са гаранция за осигуряване на успешни решения в сферата на Бизнес имотите.